مرکز تلفن جوان پردازش
  • مرکز تلفن جوان پلاس مدل JP64FXO4E1

    مرکز تلفن جوان پلاس مدل JP64FXO4E1

    جوان پلاس مرکز تلفنی یکپارچه طراحی شده در یک شاسی دو یونیت می باشد . مرکز تلفن جوان پلاس طراحی و تولید شده در شرکت جوان پردازش می باشد.

  • مرکز تلفن جوان پلاس مدل JP64FXS1E1

    مرکز تلفن جوان پلاس مدل JP64FXS1E1

    جوان پلاس مرکز تلفنی یکپارچه طراحی شده در یک شاسی دو یونیت می باشد . مرکز تلفن جوان پلاس طراحی و تولید شده در شرکت تولیدی و صنعتی جوان پردازش می باشد

کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ