نوع نمایش :
419 کالا
مقایسه

تلفن صنعتی جوان پردازش مدل EJP-IIP-B2

Ettesal Javan Pardazesh EJP-IIP-B2 Industrial IP Phone

گوشی های تلفن دیواری صنعتی جوان پردازش مبتنی بر پروتکل SIP ساخته شده اند لذا براحتی در مراکز تلفن تحت شبکه مثل استریسک ، ایزابل ، الستیکس ، 3CX ، سیسکو ، جوان پردازش ، الکاتل و مایتل مورد استفاده قرار می گیرد.
22800000
0
مقایسه

تلفن صنعتی جوان پردازش مدل EJP-IAP-B1

Ettesal Javan Pardazesh EJP-IAP-B1 Industrial Analog Phone

تلفن صتعتی ایده آل برای پارکینگ ها ، زندان ها ، سکوهای راه آهن ، مترو ، بیمارستان ها ، ایستگاه های پلیس ، آسانسور ، دستگاه های خودپرداز ، استادیوم ها ، محیط های خارج از ساختمان ، کارگاه ها و کارخانجات می باشد.
24000000
0
مقایسه

تلفن صنعتی جوان پردازش مدل EJP-IIP-A1

Ettesal Javan Pardazesh EJP-IIP-A1 Industrial IP Phone

گوشی های تلفن دیواری صنعتی جوان پردازش مبتنی بر پروتکل SIP ساخته شده اند لذا براحتی در مراکز تلفن تحت شبکه مثل استریسک ، ایزابل ، الستیکس ، 3CX ، سیسکو ، جوان پردازش ، الکاتل و مایتل مورد استفاده قرار می گیرد.
23500000
0
مقایسه

تلفن صنعتی جوان پردازش مدل EJP-IIP-B1

Ettesal Javan Pardazesh EJP-IIP-B1 Industrial IP Phone

گوشی های تلفن دیواری صنعتی جوان پردازش مبتنی بر پروتکل SIP ساخته شده اند لذا براحتی در مراکز تلفن تحت شبکه مثل استریسک ، ایزابل ، الستیکس ، 3CX ، سیسکو ، جوان پردازش ، الکاتل و مایتل مورد استفاده قرار می گیرد.
21500000
0
مقایسه

مبدل آمپلی فایر جوان پردازش مدل EJP-AMP-C1

Ettesal Javan Pardazesh EJP-AMP-C1 SIP Converter

مبدل آمپلی فایر آنالوگ به SIP یا آنالوگ به شبکه جوان پردازش مدل JP AtSC مناسب برای استفاده در سیستم پیجینگ تحت شبکه می باشد.
6500000
0
مقایسه

میکروفون تحت شبکه جوان پردازش مدل EJP-SM-02

Ettesal Javan Pardazesh EJP-SM-02 SIP Microphone

پروتکل مورد استفاده در میکروفون های تحت شبکه جوان پردازش SIP می باشد.
19800000
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل Nexus N5K-C5596UP-FA

Nexus N5K-C5596UP-FA

سوئیچ‌ Nexus N5K-C5596UP-FA یک سوئیچ نسل جدید، قابل توسعه و هوشمند برای توسعه شبکه‌های سازمانی است.
0
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل Nexus N5K-C5548UP-FA

Nexus N5K-C5548UP-FA

سوئیچ‌ Nexus N5K-C5548UP-FA یک سوئیچ نسل جدید، قابل توسعه و هوشمند برای توسعه شبکه‌های سازمانی است.
0
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل WS-C3750G-48TS-E

WS-C3750G-48TS-E

بهترین شیوه برای خرید سوئیچ WS-C3750G-24TS-E1U در ایران دریافت گارانتی از خریدار می باشد. فروشگاه نت استاک یکی از عرضه کنندگان انواع سوئیچ های سیسکو در ایران ، تمامی محصولات خود را با یکسال گارانتی عرضه می نماید.
0
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل WS-C3750G-48PS-S

WS-C3750G-48PS-S

بهترین شیوه برای خرید سوئیچ WS-C3750G-48PS-S در ایران دریافت گارانتی از خریدار می باشد. فروشگاه نت استاک یکی از عرضه کنندگان انواع سوئیچ های سیسکو در ایران ، تمامی محصولات خود را با یکسال گارانتی عرضه می نماید.
0
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل WS-C3750G-24TS-E1U

WS-C3750G-24TS-E1U

بهترین شیوه برای خرید سوئیچ WS-C3750G-24TS-E1U در ایران دریافت گارانتی از خریدار می باشد. فروشگاه نت استاک یکی از عرضه کنندگان انواع سوئیچ های سیسکو در ایران ، تمامی محصولات خود را با یکسال گارانتی عرضه می نماید.
0
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل WS-C3750G-24T-E

WS-C3750G-24TS-E

بهترین شیوه برای خرید سوئیچ WS-C3750G-24TS-E در ایران دریافت گارانتی از خریدار می باشد. فروشگاه نت استاک یکی از عرضه کنندگان انواع سوئیچ های سیسکو در ایران ، تمامی محصولات خود را با یکسال گارانتی عرضه می نماید.
0
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل WS-C3750G-24T-S

WS-C3750G-24T-S

بهترین شیوه برای خرید سوئیچ WS-C3750G-24T-S در ایران دریافت گارانتی از خریدار می باشد. فروشگاه نت استاک یکی از عرضه کنندگان انواع سوئیچ های سیسکو در ایران ، تمامی محصولات خود را با یکسال گارانتی عرضه می نماید.
0
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل WS-C3750G-24T-E

WS-C3750G-24T-E

بهترین شیوه برای خرید سوئیچ WS-C3750G-24T-E در ایران دریافت گارانتی از خریدار می باشد. فروشگاه نت استاک یکی از عرضه کنندگان انواع سوئیچ های سیسکو در ایران ، تمامی محصولات خود را با یکسال گارانتی عرضه می نماید.
0
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل WS-C3750G-24PS-S

WS-C3750G-24PS-S

بهترین شیوه برای خرید سوئیچ WS-C3750G-24PS-S در ایران دریافت گارانتی از خریدار می باشد. فروشگاه نت استاک یکی از عرضه کنندگان انواع سوئیچ های سیسکو در ایران ، تمامی محصولات خود را با یکسال گارانتی عرضه می نماید.
0
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل WS-C3750G-24PS-E

WS-C3750G-24PS-E

بهترین شیوه برای خرید سوئیچ WS-C3750G-24PS-E در ایران دریافت گارانتی از خریدار می باشد. فروشگاه نت استاک یکی از عرضه کنندگان انواع سوئیچ های سیسکو در ایران ، تمامی محصولات خود را با یکسال گارانتی عرضه می نماید.
0
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل WS-C3750G-12S-S

WS-C3750G-12S-S

بهترین شیوه برای خرید سوئیچ WS-C3750G-12S-S در ایران دریافت گارانتی از خریدار می باشد. فروشگاه نت استاک یکی از عرضه کنندگان انواع سوئیچ های سیسکو در ایران ، تمامی محصولات خود را با یکسال گارانتی عرضه می نماید.
0
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل WS-C3750G-12S-E

WS-C3750G-12S-E

بهترین شیوه برای خرید سوئیچ WS-C3750G-12S-E در ایران دریافت گارانتی از خریدار می باشد. فروشگاه نت استاک یکی از عرضه کنندگان انواع سوئیچ های سیسکو در ایران ، تمامی محصولات خود را با یکسال گارانتی عرضه می نماید.
0
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل WS-C3750-24PS-E

WS-C3750-24PS-E

بهترین شیوه برای خرید سوئیچ WS-C3750-24PS-E در ایران دریافت گارانتی از خریدار می باشد. فروشگاه نت استاک یکی از عرضه کنندگان انواع سوئیچ های سیسکو در ایران ، تمامی محصولات خود را با یکسال گارانتی عرضه می نماید.
0
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل C3850-48XS-E

C3850-48XS-E

بهترین شیوه برای خرید سوئیچ C3850-48XS-E در ایران دریافت گارانتی از خریدار می باشد. فروشگاه سیسکو سلر یکی از عرضه کنندگان انواع سوئیچ های سیسکو در ایران ، تمامی محصولات خود را با یکسال گارانتی عرضه می نماید.
0
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل C3850-48T-S

C3850-48T-S

بهترین شیوه برای خرید سوئیچ C3850-48T-S در ایران دریافت گارانتی از خریدار می باشد. فروشگاه سیسکو سلر یکی از عرضه کنندگان انواع سوئیچ های سیسکو در ایران ، تمامی محصولات خود را با یکسال گارانتی عرضه می نماید.
0
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل C3850-48T-L

C3850-48T-L

بهترین شیوه برای خرید سوئیچ C3850-48T-L در ایران دریافت گارانتی از خریدار می باشد. فروشگاه سیسکو سلر یکی از عرضه کنندگان انواع سوئیچ های سیسکو در ایران ، تمامی محصولات خود را با یکسال گارانتی عرضه می نماید.
0
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل WS-C3750-24PS-S

WS-C3750-24PS-S

بهترین شیوه برای خرید سوئیچ WS-C3750-24PS-S در ایران دریافت گارانتی از خریدار می باشد. فروشگاه نت استاک یکی از عرضه کنندگان انواع سوئیچ های سیسکو در ایران ، تمامی محصولات خود را با یکسال گارانتی عرضه می نماید.
0
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل WS-C3750-24TS-E

WS-C3750-24TS-E

بهترین شیوه برای خرید سوئیچ WS-C3750-24TS-E در ایران دریافت گارانتی از خریدار می باشد. فروشگاه نت استاک یکی از عرضه کنندگان انواع سوئیچ های سیسکو در ایران ، تمامی محصولات خود را با یکسال گارانتی عرضه می نماید.
0
0
loading

در حال بازیابی ...

چت با کارشناسان در واتس آپ