0 0
مارک

سوئیچ

نوع نمایش :
23 کالا
سوئیچ سیسکو 2960L-48PQ-LL - 2960L-48PQ-LL
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو 2960L-48PQ-LL

2960L-48PQ-LL

سوئیچ سیسکو 2960L-48PQ-LL از سری سوئیچ های Cisco® Catalyst® 2960-L می باشد.
سوئیچ سیسکو 2960L-48PS-LL - 2960L-48PS-LL
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو 2960L-48PS-LL

2960L-48PS-LL

سوئیچ سیسکو 2960L-48TS-LL از سری سوئیچ های Cisco® Catalyst® 2960-L می باشد.
سوئیچ سیسکو 2960L-48TS-LL - 2960L-48TS-LL
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو 2960L-48TS-LL

2960L-48TS-LL

سوئیچ سیسکو 2960L-48TS-LL از سری سوئیچ های Cisco® Catalyst® 2960-L می باشد.
3850-12S-Eسوئیچ سیسکو - 3850-12S-E
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

3850-12S-Eسوئیچ سیسکو

3850-12S-E

سوئیچ سیسکو WS-C3850-12S-Eزسری سوئیچ های 3850 می باشد .
پیشنهاد ویژه
WS-C3850-12XS-S - WS-C3850-12XS-S
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

WS-C3850-12XS-S

WS-C3850-12XS-S

سوئیچ سیسکو WS-C3850-12XS-Sاز سری سوئیچ های 3850 می باشد .
WS-C3850-24P-E - WS-C3850-24P-E
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

WS-C3850-24P-E

WS-C3850-24P-E

سوئیچ سیسکو WS-C3850-24P-Eاز سری سوئیچ های 3850 می باشد .
WS-C3850-48F-L - WS-C3850-48F-L
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

WS-C3850-48F-L

WS-C3850-48F-L

WS-C3850-48F-S - WS-C3850-48F-S
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

WS-C3850-48F-S

WS-C3850-48F-S

سوئیچ سیسکو WS-C3850-48F-Sاز سری سوئیچ های 3850 می باشد .
WS-C3850-48P-E - WS-C3850-48P-E
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

WS-C3850-48P-E

WS-C3850-48P-E

سوئیچ سیسکو WS-C3850-48P-Eاز سری سوئیچ های 3850 می باشد .
WS-C3850-48P-L - WS-C3850-48P-L
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

WS-C3850-48P-L

WS-C3850-48P-L

سوئیچ سیسکو WS-C3850-48P-Lاز سری سوئیچ های 3850 می باشد .
WS-C3850-48T-E - WS-C3850-48T-E
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

WS-C3850-48T-E

WS-C3850-48T-E

سوئیچ سیسکو WS-C3850-48T-Eاز سری سوئیچ های 3850 می باشد .
0
WS-C3850-48U-E - WS-C3850-48U-E
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

WS-C3850-48U-E

WS-C3850-48U-E

سوئیچ سیسکو WS-C3850-48U-Eاز سری سوئیچ های 3850 می باشد .
پیشنهاد ویژه
WS-C3850-48XS-S - WS-C3850-48XS-S
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

WS-C3850-48XS-S

WS-C3850-48XS-S

سوئیچ سیسکو WS-C3850-48XS-Sاز سری سوئیچ های 3850 می باشد .
WS-C4503-E - WS-C4503-E
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

WS-C4503-E

WS-C4503-E

سوئیچ سیسکو WS-C4503-Eاز سری سوئیچ های 4500 می باشد .
سوئیچ سیسکو C3850-24S-S - C3850-24S-S
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو C3850-24S-S

C3850-24S-S

سوئیچ سیسکو 3850-24S-S از سری سوئیچ های 3850 می باشد .
پیشنهاد ویژه
سوئیچ سیسکو C3850-12S-S - 3850-12S-S
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو C3850-12S-S

3850-12S-S

سوئیچ سیسکو 3850-12S-S از سری سوئیچ های 3850 می باشد .
سوئیچ سیسکو C3850-48P-S  - 3850-48P-S
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو C3850-48P-S

3850-48P-S

سوئیچ سیسکو C3850-48P-S از سری سوئیچ های 3850 می باشد .
سوئیچ سیسکو 2960X-24TD-L - WS-C3850-24T-S
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو 2960X-24TD-L

WS-C3850-24T-S

 سوئیچ سیسکو 2960X-48LPD-L - WS-C2960X-48LPD-L
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو 2960X-48LPD-L

WS-C2960X-48LPD-L

سوئیچ سیسکو 2960X-48LPD-L از سری سوئیچ های Cisco® Catalyst® 2960-X می باشد
سوئیچ سیسکو2960X-24PS-L - WS-2960X-24PS-L
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو2960X-24PS-L

WS-2960X-24PS-L

سوئیچ سیسکو مدل C2960X-24PS-L سوئیچ لایه 2 ، LAN Base قابلیت پشته (Stackable) دارد و جزء سوئیچهای رده سازمانی در قسمت Access می باشد.
سوئیچ سیسکو2960X-24TS-L - WS-2960X-24TS-L
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو2960X-24TS-L

WS-2960X-24TS-L

سوئیچ سیسکو مدل C2960X-24TS-L سوئیچ لایه 2 ، LAN Base قابلیت پشته (Stackable) دارد و جزء سوئیچهای رده سازمانی در قسمت Access می باشد.
 سوئیچ سیسکو 2960X-24TD-L - WS-C2960X-24TD-L
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو 2960X-24TD-L

WS-C2960X-24TD-L

سوئیچ سیسکو 2960X-24TD-L از سری سوئیچ های Cisco® Catalyst® 2960-X می باشد
0
 سوئیچ سیسکو 2960X-48TD-L - WS-C2960X-48TD-L
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو 2960X-48TD-L

WS-C2960X-48TD-L

سوئیچ سیسکو 2960X-48TD-L از سری سوئیچ های Cisco® Catalyst® 2960-X می باشد
0
loading

در حال بازیابی ...

کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ