شتاب
  • پایا، شتاب و شاپرک در اختیار سایت‌های قمار

    پایا، شتاب و شاپرک در اختیار سایت‌های قمار

    امروز بهترین روش برای قمار اینترنتی، استفاده از فضای سایبری است. زیرا افراد می‌توانند با هویت نامشخص و در مقیاس بزرگ در این شرط بندی‌ها شرکت کرده و امکان پرداخت الکترونیک و بستر IPG و کارت به کارت نیز، کار را برای انتقال پول بین برنده و بازنده، بسیار ساده کرده است.