نحوه تفکیک تماس های خروجی و ورودی در گیت وی های ویپ نیوراک و الستیکس

توسط: نت استاک|آخرین به روز رسانی: 1398/03/05
به اشتراک گذاری در:

 نحوه تفکیک تماس های خروجی و ورودی در گیت وی های ویپ نیوراک و الستیکس

حال می خواهیم برخی داخلی های از خط های خاص استفاده کنند برای مثال داخلی 801 در هنگام تماس های خروجی از پورت 1 یا FXO 1 استفاده کند ، داخلی 802 نیز در تماس های خروجی از خط 2 یا FXO 2  استفاده کند به همین ترتیب تماس های ورودی نیز تفکیک شوند تماس های ورودی به پورت 1 FXO به داخلی 801 منتقل شوند و تماس های ورودی به پورت دو FXO به داخلی 802 منتقل شوند .

پس از وارد شدن به منوی نیوراک به بخش Basic >> SIP رفته و Auto SIP Port Selection را روی  10 قرار دهید .